ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ခြင်း Japan Ready Functions Training School

ဂျပန်သို့ သွားရောက်ရန် အစိုးရသတ်မှတ်ထားသော ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၂၈၀၀ ကို အတိုးမဲ့ ခေတ္တစိုက်ထုတ်ထားပေးခြင်း
လိုအပ်သည့် သင်တန်းအားလုံး အခမဲ့ သင်ကြားပေးခြင်း (ကျောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အေဂျင်စီ နှင့် သွားမည့်သူများသာ)
၃နှစ်ပြည့်၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာပြီး အလုပ်လက်မဲ့ မဖြစ်စေရန် ကူညီပေးခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ပြည့်၍ အပြီး ပြန်လာပြီးနောက် ပင်စင်ခွန် ထုတ်ယူနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း
လေ့လာရန်
ကျောင်းတက်ရန်အတွက် လိုအပ်သောချက်များ
 • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၈ နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ (မှတ်ချက်-လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့ အကြုံ များသူများ ညှိနိုင်ပေးပါသည်)
 • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း(၁၁)မျိုးမှ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ရှိရမည်။
 • ပညာအရည်အချင်း အနိမ့်ဆုံး အလယ်တန်း အဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
 • မည်သည့် တက်တူးမျှ ခန္ဓာကိုယ်တွင် မရှိရပါ။
 • ကျောင်ဝင်ခွင့်အတွက် အင်တာဗျူး အောင်မြင်ရမည်။
 • ကျောင်းဝင်ကြေး ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (တစ်သိန်းကျပ်) ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ
 • ၁ .ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် (ကျောင်းမှ ထုတ်ပေးမည်)
 • ၂ . ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ (3cmX3.5cm)
 • ၃ . မှတ်ပုံတင် မူရင်း နှင့် မိတ္တူ
 • ၄ . သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း နှင့် မိတ္ထူ(A4 Size)
 • ၅ . ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ မူရင်း နှင့် မိတ္ထူ (၃ လ အတွင်း)
 • ၆ . ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ မူရင်း နှင့် မိတ္ထူ(၃ လ အတွင်း)
 • ၇ . မိဘ ၂ ဦး၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်း နှင့် မိတ္ထူ
 • ၈ . သက်ဆိုင်ရာ ပညာရေးထောက်ခံစာ
 • ၉ . အလုပ်ထောက်ခံစာ မူရင်း နှင့် မိတ္ထူ
 • ၁၀ . သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များ