ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ခြင်း Japan Ready Functions Training School

Training Visa ဖြင့် ဂျပန်သို့ အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အစိုးရမှ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည့် အေဂျင်စီ ဒေါ်လာ ၂၈၀၀ ထဲမှ ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ ကို အတိုးမဲ့ ခေတ္တ စိုက်ထုတ်ပေးခြင်း
အင်တာဗျူးဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း
အင်တာဗျူးအောင်မြင်ပြီးပါက လိုအပ်သည့်သင်တန်းများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း
၃ နှစ်ပြည့်ပြီး ဂျပန်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါက အလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်စေရန်အတွက် မြန်မာပြည်တွင်း၌ အလုပ်ရှာဖွေပေးခြင်း
လေ့လာရန်
ကျောင်းတက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
 • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
 • ခန္ဓာကိုယ်၏ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တက်တူးမရှိသူဖြစ်ရမည်။
 • မိမိသွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၆)လရှိရမည်။
 • ပညာအရည်အချင်း အနိမ့်ဆုံး အလယ်တန်းအဆင့်အောင်မြင်ထားသူဖြစ်ရမည်။
 • ဆေးစစ်ချက် အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (HIV, B, C, ကာလသား, တီဘီ, မျက်စိ, နား)
 • မှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စုဇယားရှိပြီး မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူ (သို့) အိမ်ထောင်ဘက်မှ ခွင့်ပြုသူဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ (Online မှ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ)
 • https://japanreadyschool.com/apply ဖော်ပြပါ link ကို Google Chrome ထဲမှ ဝင်ရောက်ရန်။
 • လျှောက်လွှာတွင်ဖြည့်ရမည့်အချက်များအား မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ID No ရလာပါမည်။
 • ID No ရလာပါက https://japanreadyschool.com/login Link ထဲမှ ဝင်ရောက်ရန်။
 • မိမိ Account ထဲမှ Video Lesson များအား လေ့လာသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အကယ်၍ မိမိ၏ ID & Password များအား မမှတ်မိပါက ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
  09 952006155, 09 446347020, 09 790882262