ဂျပန်စာကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် လေ့လာရန်Japan Ready Functions Training School

ဂျပန်စာကို အွန်လိုင်းမှာ လေ့လာရန်အတွက်

ဂျပန်တွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အလုပ်တစ်ဖက်ဖြင့် အချိန်ပြည့် Japan Ready သင်တန်းကျောင်းကို မတက်ရောက်နိုင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Japan Ready မှ အိမ်မှာ လေ့လာသင်ယူပြီး ဂျပန်သို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အစီ အစဥ် အတွက် အွန်လိုင်း သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Japan Ready Functions Training School

Japan Ready အွန်လိုင်း သင်ခန်းစာများကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ အရည် အချင်း များ လိုအပ်ပါသည်။

  • ၁ . သင့်တွင် ဂျပန်သွား သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အလုပ် အတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး တစ်နှစ် ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • ၂ . စာသင်ကျောင်းသို့ လာရောက်ပြီး လိုအပ်သော လျောက်လွာများ နှင့် တစ်ကွ ကျောင်းအပ်နှံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသို့ မလာရောက်နိုင်သူများအတွက်လည်း online interview(Video Call) ဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
  • ၃ . သင်သည် ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်
  • ၄ . သင်တန်း တစ်ခုပြီးဆုံးပါက Japan Ready ကျောင်းသို လာရောက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပြီး အောင်လက်မှတ်များကိုလည်း ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
  • ၅ . JLPT (သို့မဟုတ်) NAT-Test စာမေးပွဲများကိုလည်း ၀င်ရောက် ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပြီး N4 ပြီးဆုံးပါက အင်းတာဗျူး အတွက် စီစစ် စီစဥ် ရွေးချယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
  • ၆ . အင်တာဗျူး အောင်မြင်ပါက ဂျပန်သို့ သွားရောက် ရန် အတွက် မွမ်းမံ သင်တန်း(Japan Ready) ကို အခမဲ့ ဆက်လက်သင်ကြားပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
  • ၇ . ဂျပန်နိုင်ငံသွား သွားရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ ကို Japan Ready ကျောင်းမှ ကူညီသွားမည် ဖြစ်ပြီး ဂျပန်သို့ ရောက်ရှိပြီး အလုပ် အကိုင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် Japan Ready Community နက်၀ပ်မှ တစ်ဆင့် ကူညီ ပံပိုးပေးသွားမည်း ဖြစ်ပါသည်။